Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
police na knihy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: IDEA Nábytok s.r.o.
185.50 €
audit učt. závierky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Matilda Duditšová č. licencie SKAU 364
600.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
552.96 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
71.03 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
70.08 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
50.50 €
motorová píla Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ladislav Torok-LT servis
830.60 €
material - DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Cihy Požiarna ochrana Prešov
1978.10 €
odevy - DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Firesystem s.r.o.
239.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
spr. poplatly - stav. agenda Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
235.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.30 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
15.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
prac. odevy DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.
129.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
udržba ver. osvetlenia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
68.95 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
370.32 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
50.50 €
vložné - 2. polrok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
240.58 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
68.64 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
69.97 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.53 €
činnosť OPPa PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
15.00 €
kniha Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Mgr. Magdaléna Lavrincová
18.30 €
člšnské ZMOS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ZMOS
361.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
50.50 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
nádoby na odpad KUKA Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Gamanova s.r.o.
133.70 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
73.70 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
112.70 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
366.96 €
energetický certifikát Odb.: Obec Rákoš
Dod.: OON Desing s.r.o.
720.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.30 €
asfaltova zmes Odb.: Obec Rákoš
Dod.: PROFIone spol.s.r.o.
735.60 €
tonery do tlačiarne Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Mihók- COPY DATA SERVICE
43.50 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
žalúzie celotieniace Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MAX-STAV s.r.o.
320.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
15.00 €
Projekt rek. OUa KD -externe riadenie proj. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EUBICO s. r. o.
999.60 €
Projekt rek. OUa KD - stavebne práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SO-MA s.r.o.
14066.11 €
Projekt rek. OUa KD - stavebne práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SO-MA s.r.o.
52193.77 €
stravne lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
519.79 €
termostat - udržba 12 bj Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Ferko AV-EL mak.
19.28 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
20.00 €
dobropis- vrátenie úhrady Odb.: Obec Rákoš
Dod.: PROFIone spol.s.r.o.
-12.00 €
kosačky elektrické Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Mountfield SK s.r.o.
508.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
80.48 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
172.96 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
365.28 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
50.50 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.30 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
15.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
asfaltova zmes Odb.: Obec Rákoš
Dod.: PROFIone spol.s.r.o.
387.60 €
Projekt rek. OUa KD - stavebný dozor Odb.: Obec Rákoš
Dod.: DGA DESING GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o
4560.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
50.50 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
361.92 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
aktualizácia sw Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Remek s.r.o.
360.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
91.09 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
311.41 €
činnosť na úseku OPPa PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
poplatky SLOVGRAM Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
15.00 €
tel. poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.30 €
práce na stavbe Rekonštrukcia OU A KD Rákoš Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SO-MA s.r.o.
78881.81 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
ručka Odb.: Obec Rákoš
Dod.: GUDE Slovakia s.r.o.
14.75 €
kosačka , krovinorez Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ladislav Torok-LT servis
1498.00 €
tel. popl. -mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
50.50 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Drahoslava Dankaninova
744.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
361.92 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
156.00 €
športove náradia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Decathlon SK s.r.o.
600.13 €
stravne listky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
341.24 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
26.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
108.29 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
543.28 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
95.83 €
stavebné práce- rekonštrukcia OU a KD Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SO-MA s.r.o.
69792.06 €
služba -externé riadenie projektu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EUBICO s. r. o.
550.80 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
69.41 €
vyhotovenie Geom . plánu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Richard Wantruba
280.00 €
členské ZO SMR Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Združenie obcí Slanského miniregionu
270.75 €
zemný plyn- preplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
-126.55 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
15.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
udržba ver. osvetlenia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
54.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
243.22 €
Účtovné súvsťažnosti - publikácia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
33.00 €
zemný plyn - preplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
-1.78 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
20.00 €
prehliadka plynových zariadení Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Imrich Ruščák
1263.00 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
16.03 €
poplatok z a seminár RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
20.00 €
nájom MI Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš
30.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
536.16 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
111.47 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
597.50 €
tel. popl. -mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
50.50 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
členské RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
36.40 €
používanie hud. diel -platba SOZA Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SOZA
14.28 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
udržba 12 bj Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Juraj Adamišin - Aizol-zam.
1123.74 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
85.00 €
stavebné práce projekt Rekonštrukcia OU A KD Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SO-MA s.r.o.
129112.25 €
stravne listky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
333.30 €
zemný plyn- preplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
-382.97 €
poistenie majetku -12 bj Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa a.s.
684.53 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
4.20 €
demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Martin Zlaczky - PAZL
72.00 €
elektrina - vyúčtovanie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
27.85 €
toner do tlačiarne Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Mihók- COPY DATA SERVICE
29.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
správne popl. stav. agenda Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
310.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
104.65 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
159.28 €
tel. popl. -mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
53.50 €
domena webhosting Odb.: Obec Rákoš
Dod.: webex.digotal s.r.o.
144.00 €
vložné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
361.00 €
členské ZMOS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ZMOS
60.36 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
88.00 €
montáž voanočného osvetlenia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Martin Zlaczky - PAZL
234.00 €
vianočná výzdoba Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Martin Zlaczky - PAZL
281.99 €
aktualizácia web stránky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: wbx s.r.o.
48.00 €
činnosť OPP a PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
rek. KD projekt 310041H321 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SO-MA s.r.o.
85389.95 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
40.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
50.50 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
96.24 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.82 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
príprava členov DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana SR
50.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
stravné lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
154.75 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
125.00 €
predplatné - obecné noviny Odb.: Obec Rákoš
Dod.: INPROST s.r.o.
93.60 €
celta Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Patrik Chovanec
30.70 €
školenie RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
20.00 €
prístup-portál ver. správy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o
165.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
64.85 €
stravné lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
162.68 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
159.34 €
portál - slovak region Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Peter Jurik - LISA
37.88 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
4.81 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
50.50 €
posypovač Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Boris Novák AUTÁ 4 YOU
689.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
62.77 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
89.62 €
príspevok CVČ Odb.: CVČ pri ZŠ sv. M. Križana
Dod.: Obec Rákoš
25.02 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
proces ver. obstarávania Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Iveta Beslerová
2500.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
109.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
134.41 €
výmena meradla Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská distribučná , a.s.
49.80 €
seminár RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
20.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
oprava al. inštalácie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EMPO, s.r.o.
80.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
57.22 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
79.73 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
57.49 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
činnosť na úseku OPP Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
seminár RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
20.00 €
prístup na portál - obce - info Odb.: Obec Rákoš
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
tabuľa do exterieru Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JES SK , s.r.o.
42.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
75.00 €
geodetické práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: GEODÉZIA Trebišov s.r.o.
300.00 €
revízia has. prístrojov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny servis
313.00 €
nádrž na vodu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MORAN , s.r.o.
300.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
357.11 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Matilda Duditšová č. licencie SKAU 364
600.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
pracovné stretnutie starostov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
215.00 €
poistenie - mult. ihrisko Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
434.34 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
72.65 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
66.58 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.42 €
udržba ver. osv. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
96.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
102.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.15 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
dekontaminácia chl. zariadenia DS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: PETINA Ingrid Lineková
70.00 €
243,22 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
243.22 €
kanc. papier Odb.: Obec Rákoš
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
15.59 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SCARABEUS Košice s.r.o.
139.58 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
3.20 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
55.69 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
65.29 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
79.09 €
material DHZ - čerpanie dotácie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Cihy Požiarna ochrana Prešov
2089.40 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
63.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.42 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
33.00 €
poistenie vozidla DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
122.40 €
odstránenie poruchy na optickom kábli Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPOJSTAV spol. s.r.o.
8617.73 €
bubnová kosačka Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ladislav Torok-LT servis
799.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
62.92 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
57.49 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
54.24 €
výkopové práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EUROPROJEKT Ján Harakaľ
720.00 €
vložne 2.polrok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
469.49 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
parkové lavičky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: B2BPartner s.r.o.
154.80 €
činnosť na úseku OPP a PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
krovinorez Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ladislav Torok-LT servis
707.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
33.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
502.09 €
Multifunkčné ihrislo Rákoš -stavebné práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Industry Technology s.r.o.
42801.74 €
stavebné práce- Multifunkčné ihrisko Rákoš Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Industry Technology s.r.o.
106062.58 €
aktualizácia sw Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Remek s.r.o.
324.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
67.79 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
70.10 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
tel. popl. mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
53.34 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.30 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
33.00 €
seminár RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
20.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
22.00 €
odchyt túlavého psa Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TD , s.r.o. karanténna statica pre psov
156.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
pristavenie kontainera Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
95.04 €
vývoz odpadu- veľkoobjem. kont. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
257.41 €
školenie DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana SR
550.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
vodne Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
11.22 €
nájom Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Pozemkové a lesné spoločenstvo Rákoš
30.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
68.49 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
60.62 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
74.87 €
vývoz obsahu žumpy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.30 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
63.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
43.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika Holding a.s..
12.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
192.00 €
terénne úpravy detského ihriska Odb.: Obec Rákoš
Dod.: IGOR JAVOR - SK
2330.94 €
výstavba oplotenia detského ihriska Odb.: Obec Rákoš
Dod.: IGOR JAVOR - SK
2541.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
členský príspevok ZMOS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ZMOS
353.00 €
rozvádzač elektriny - montáž Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
599.40 €
publikácia - Miestna samospráva Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
25.48 €
stravne listky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
313.28 €
elektrina - ver. osv. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
85.20 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
112.28 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.48 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
tel.popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
26.52 €
spracovanie miezd - voľby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
42.00 €
činnosť na úseku OPP a PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
234.02 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
232.66 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
77.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
odchyt psov - ročný poplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TD , s.r.o. karanténna statica pre psov
120.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
material. plot detske ihrisko Odb.: Obec Rákoš
Dod.: M+M Martinec , s.r.o.
1191.94 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
105.40 €
členske Miniregion Slanec Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Združenie obcí Slanského miniregionu
264.75 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika Holding a.s..
89.72 €
udržba ver. osvetl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
68.95 €
elektrina - ver. osv. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika Holding a.s..
88.28 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.48 €
popl. banke - výpis Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
66.00 €
tonery Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Mihók- COPY DATA SERVICE
29.00 €
vlajky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Obchod SVK s.r.o.
21.93 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
79.20 €
bankove informácie - výpis Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s.
72.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
122.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
243.22 €
externý manažment- Mult. ihrisko Rákoš Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Dominik Hossa
1000.00 €
spac. miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
informačná tabuľa Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JES SK s.r.o.
42.00 €
udržba ver. osvetlenia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
96.00 €
seminár RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
20.00 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
6.41 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
101.41 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
168.10 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
tel. popl. -mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.48 €
material DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: PRAKTIKPUMP, s.r.o.
76.80 €
aktualizácia stránky obce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: wbx s.r.o.
114.00 €
externé riadenie projektu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EUBICO s. r. o.
204.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
63.00 €
odmena SOZA Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SOZA
14.28 €
zimná údržba ciest Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AGRO PARTS, s.r.o.
402.48 €
oprava zar. 12 bj. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Imrich Ruščák
117.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
128.00 €
poplatok Slovgram Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
servisná prehliadka pl. kotlov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ruščák Imrich
874.00 €
zemný plyn - preplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
-269.57 €
členske RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
35.30 €
stravne lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
481.12 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa a.s.
684.53 €
tel. popl. mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.48 €
poistenie osôb Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
13.00 €
aktualizácia webstránky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: wbx s.r.o.
24.00 €
členské ZMOS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ZMOS
58.95 €
demontáž vianočných ozdôb Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Martin Zlaczky - PAZL
50.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
132.00 €
vývoz obsau žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
vložné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
236.51 €
elektrina - nedoplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
9.49 €
domena obce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: wbx s.r.o.
144.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
127.97 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
104.09 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
správne poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
600.00 €
doplatok FS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o
14.90 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
zimná údržba ciest Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AGRO PARTS, s.r.o.
126.96 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
8.40 €
činnosť na úseku OPP a PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.54 €
vývoz obsau žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
66.58 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
97.12 €
tel. popl. -mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
toner do tlačiarne Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Mihók- COPY DATA SERVICE
29.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
príspevok CVČ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Marka Križana
66.68 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
predplatné ON Odb.: Obec Rákoš
Dod.: INPROST s.r.o.
88.40 €
montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Martin Zlaczky - PAZL
126.00 €
vianočná výzdoba Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Martin Zlaczky - PAZL
270.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
121.00 €
školenie RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
18.00 €
str. lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
261.07 €
elektrina 12 bj Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
18.38 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
54.80 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
90.73 €
tel. popl. -mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
zemné práce a čistenie potoka Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Karol Šandor - Kajo
200.00 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
3.20 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
22.00 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
35.00 €
prístup - portál ver. správy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o
117.00 €
výstavba detského ihriska Odb.: Obec Rákoš
Dod.: East Trade Co. s.r.o.
10149.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika Holding a.s..
60.00 €
geodetické práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Vasil VAŇKO- GEOmapping
230.00 €
služby portál slovakregion Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Peter Jurik - LISA
37.88 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.53 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
105.00 €
geodetické práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Vasil VAŇKO- GEOmapping
230.00 €
sanácia skládky s nezákonne ulož. odpadom Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Eko Spektrum s.r.o
49055.08 €
cena do tomboly- ples školy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
19.19 €
implementácia projektu -Sanácia skládky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Dominik Hossa
1000.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
114.01 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
80.36 €
tel. popl. -mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
elektrina - ver. osv. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
54.20 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
členske SMR Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Združenie obcí Slanského miniregionu
172.50 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
seminár RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
18.00 €
činnosť na úseku OPPa PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
rozvoz posyp. materialu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Karol Šandor - Kajo
100.00 €
služby obce - info Odb.: Obec Rákoš
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
71.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
kontrola ha prístr. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny servis
185.40 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
35.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
stravne listky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
242.42 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
70.69 €
udržba ver. osv. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
96.00 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
58.69 €
stretnutie starostov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
209.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
pracovne odavy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
147.08 €
popl. za seminár Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
18.00 €
vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
76.01 €
poistenie vozidla Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
122.40 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
225.21 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.57 €
material - DPZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Cihy Požiarna ochrana Prešov
165.00 €
udržba pl. kotla Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Imrich Ruščák
347.00 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
125.20 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
udržba - výmena skla Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Domáci Servis, s.r.o.
93.07 €
vodne Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.02 €
elektrina - ver. osv. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
64.34 €
preprava autobusom Odb.: Obec Rákoš
Dod.: eurobus, a.s.
460.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
28.81 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
60.00 €
vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
101.99 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
26.00 €
členske ZMOS - IS DCOM Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ZMOS
345.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.94 €
zemné a výkopové práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Karol Šandor - Kajo
150.00 €
spr. popl. - stav. agenda Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
295.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
109.58 €
plechová garáž Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TAMI-DEKOR, s.r.o.
792.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
material pre DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Cihy Požiarna ochrana Prešov
1060.70 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
23.88 €
stravné lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
257.34 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
113.48 €
spracovanie kom. plánu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MOAD s.r.o.
140.00 €
činnosť na úseku OPP a PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
vložné 2. polrok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
229.84 €
vybavenie pre DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: DH fire & safety s.r.o.
1297.20 €
rekonštrukcia rozhlasur Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MK hlas s.r.o.
6393.20 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
26.00 €
stôl na stolný tenis Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Stores inSPORTline SK s.r.o.
300.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
44.99 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
66.60 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
278.07 €
zemné a výkopové práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Karol Šandor - Kajo
800.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
výsprávky miestnej komunikácie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: HOFEX spol. s.r.o.
1680.00 €
Obecné noviny - doplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: INPROST s.r.o.
20.80 €
spracovanie kom. plánu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MOAD s.r.o.
140.00 €
popl. za seminár Viničky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Združenie obcí Slanského miniregionu
249.66 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
26.00 €
aktualizácia SW Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Remek s.r.o.
324.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
318.86 €
audit UZ za rok 2017 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Žigmund Szathmáry
250.00 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
4.81 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
73.92 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
452.64 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
356.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.14 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
39.00 €
príprava členov DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana SR
250.00 €
pracovne odevy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: CANIS SAFETY a.s.
98.33 €
stravne listky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
332.66 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
83.93 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: OFFICE DEPOT s.r.o.
94.15 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
poháre k súťaži Odb.: Obec Rákoš
Dod.: VIVA TRADE s.r.o.
66.67 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
poplatok za seminár starostov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
209.00 €
činnosť na úseku OPP a PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
73.00 €
poplatok SLOVGRAM Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
miešsčka Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Bohumel BOEL
266.00 €
dopravné kužele Odb.: Obec Rákoš
Dod.: BOZPDanny Agency s.r.o.
56.64 €
nožnicový stan Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Patrik Chovanec
199.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
49.95 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
89.29 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
102.53 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
225.21 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
17.51 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
118.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
poistenie osôb Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
19.50 €
prevádzkovanie pohrebiska 2017 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
192.00 €
udržba ver. osv. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Martin Zlaczky - PAZL
115.00 €
Účtovné súvsťažnosti v samospráve Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
26.00 €
odmena SOZA Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SOZA
14.28 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.97 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
356.00 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
vložné 1.polrok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
20.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
124.00 €
stravne listky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
343.17 €
zemný plyn - vyúčtovanie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
-325.50 €
spracovanie žiadosti - obnova dediny Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Dominik Hossa
2000.00 €
členský príspevok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MAS Hornád- Slanské vrchy o.z.
1379.50 €
spracovanie projektu - Mult. ihrisko Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Študio 1306- Ing. arch. Martin Schaller
1560.00 €
tenery Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jozef Mihók- COPY DATA SERVICE
29.00 €
aktualizácia programu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
12.60 €
poistenie budovy 12 bj. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa a.s.
684.53 €
Finančná spravodaj - doplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o
7.45 €
vložne 1. polrok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
231.15 €
ver. obs.-Sanácia nezák. skládok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: I a Z Tender s.r.o
330.00 €
ver. obst. - Mult. ihrisko Odb.: Obec Rákoš
Dod.: I a Z Tender s.r.o
330.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
elektrina- ver. osv. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
101.03 €
elektrina -doplatok za 2017 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
209.57 €
udržba ver. osv. Dod.: Martin Zlaczky - PAZL
32.40 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
101.99 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
128.00 €
členské RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
34.50 €
členské ZMOS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ZMOS
56.93 €
činnosť Oppa PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.60 €
vývoz obsauhu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
93.56 €
príspevok CVČ Odb.: CVČ pri ZŠ sv. M. Križana
Dod.: Obec Rákoš
66.72 €
tlačivá Odb.: Obec Rákoš
Dod.: CART PRINT s.r.o.
10.29 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
tel. poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.23 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
35.00 €
predplatné - Obecné noviny Odb.: Obec Rákoš
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
mintáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Martin Zlaczky - PAZL
95.40 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
122.00 €
platba za domenu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: wbx s.r.o.
144.00 €
udržba ver. osvetlenia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
306.00 €
verejna správa - ročný prístup na portal Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o
96.00 €
stravne lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
213.61 €
cena do tomboly - ples Odb.: Obec Rákoš
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
95.98 €
prehliadka kotlov 12 bj. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ruščák Imrich
800.00 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
elektrina- preplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-2.28 €
zástavy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JOZEF SMRHOLA - OLYMP
86.28 €
realizácia procesu ver. obstarávania Odb.: Obec Rákoš
Dod.: eBIZ Conzulting s.r.o.
990.00 €
prezentácia obce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Peter Jurik - LISA
27.88 €
radiator Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SOLIDSTAV OBCHODNÁ s.r.o
196.16 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
89.03 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
24.00 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
4.72 €
predaudit účt. závierky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Žigmund Szathmáry
250.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
288.00 €
tel. poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
108.00 €
vlajka obce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JOZEF SMRHOLA - OLYMP
30.00 €
mot. olej - DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: GTM Service s.r.o.
11.00 €
revízie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny servis
114.40 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
124.54 €
zemné a terénné úpravy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Kristian Gabor- Kriško
360.00 €
stavebné práce 12 bj. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Kristian Gabor- Kriško
1980.00 €
výkopové práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Kristian Gabor- Kriško
480.00 €
tel. popl. - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
79.25 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
služby obce - info Odb.: Obec Rákoš
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
pož. ochrana Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
tel. poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
zemne práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Karol Šandor - Kajo
200.00 €
vianočná výzdoba Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Martin Zlaczky - PAZL
320.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
75.00 €
stravne listky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
220.61 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
113.10 €
udržba ver. osvetlenia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
149.35 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
72.34 €
tel. popl.- mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
šálky na kávu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
39.07 €
montáž dreveného prístrešku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOMFER Tomko František
600.00 €
rúry PVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Montrúr s.r.o.
1579.22 €
video film - obec Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Martin Nagy- MANGO VIDEO STUDIO
299.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
210.01 €
poistenie vodidla DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
122.40 €
zemné práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Karol Šandor - Kajo
940.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
40.00 €
plakety DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Firesystem s.r.o.
29.40 €
nákup- vysavač Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ELEKTROSPED a.s.
106.00 €
spracovanie žiadosti Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EUBICO s. r. o.
300.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
material - DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Stanislav Staš
260.40 €
spracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Beáta Zuštiaková
600.00 €
material - DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Stanislav Staš
584.00 €
material DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Stanislav Staš
1195.40 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
223.42 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
9.43 €
odvoz KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
material- DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Pracovné odevy KADO s.r.o.
285.60 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
tel. popl.- mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
materiál- DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Firesystem s.r.o.
462.20 €
vložné stav. agenda Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
70.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
64.75 €
predplatné Fin. spravodaj Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o
26.40 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
231.89 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
288.00 €
zemné práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Karol Šandor - Kajo
710.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
124.58 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
32.00 €
stravne lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
227.61 €
stavebné práce - plot Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ladislav Gábor
12136.70 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
tel. popl.- mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
vložné 2. polrok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
227.25 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
61.85 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
235.06 €
pož. ochrana OPP a PZP Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
32.00 €
zemné práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Karol Šandor - Kajo
300.00 €
plakety - DHZO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Firesystem s.r.o.
116.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
DVD - Ochrana drevín Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Martina Ďurišová- Trenčiansky vzdelávací srevis
13.00 €
tel. popl.- mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
67.22 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
magnetky obce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JES Slovakia s.r o.
68.00 €
člensky príspevok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ZMOS
343.00 €
dotácia na činnosť SCVČ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Jazero n.o.
25.02 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
33.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
aktualizácia sw Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Remek s.r.o.
324.00 €
výkopové práce 12 bj Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Karol Šandor - Kajo
1500.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
306.60 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
4.72 €
tel. popl.- mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
strešné okno 12 bj Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SKP PLUS s.r.o.
600.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
99.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
76.61 €
odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
45.00 €
stravne lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
332.66 €
vodné- preplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
-1.66 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
78.00 €
spravovanie Webstránky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: wbx s.r.o.
144.00 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
285.48 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
101.99 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
88.48 €
členské Slanský miniregion Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Združenie obcí Slanského miniregionu
257.25 €
výroba vlajry DHZ Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JOZEF SMRHOLA - OLYMP
311.88 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
vypracovanie žiadosti o NFP Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EUBICO s. r. o.
960.00 €
tel. popl.- mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
pož. ochrana OPP a PZP Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
36.95 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
77.00 €
elektrina 12 bj. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
90.76 €
školne DHZ príprava Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana SR
150.00 €
energetický audit budovy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Marek Kušnír PhD.
860.00 €
servis plynových zariadení Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ruščák Imrich
70.00 €
alkoholtester Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MAVEX s.r.o.
39.60 €
ozvučenie - reproduktory Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Parcel Service s.r.o.
447.80 €
vypracovanie Program rozvoja obce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MOAD s.r.o.
500.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
elektrina - preplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-40.44 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
91.94 €
poistenie budovy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
100.97 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
20.00 €
energetické hod. budovy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Marek Kušnír PhD.
450.00 €
reklamné perá Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JES SK s.r.o.
28.20 €
tel. popl.- mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
vývoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
285.48 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
35.70 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
120.00 €
spracovanie štúdie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Jana Smrčová- VERBENA
350.00 €
audit účt. závierky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Žigmund Szathmáry
400.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
100.01 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
14.27 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
26.49 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
146.30 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AVE Východ s.r.o.
285.48 €
tel. popl.- mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
48.99 €
poplatok SOZA Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SOZA
14.28 €
členske RVC Odb.: Obec Rákoš
Dod.: RVC Košice
33.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
507.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
125.00 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
34.61 €
udržba ver. osvetl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
156.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
100.01 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
124.58 €
poistenie osôb Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
16.25 €
knižnica - nákup kníh Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JES SK s.r.o.
16.50 €
stravne lístky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
350.17 €
vyučtovanie - zemný plyn- preplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
124.63 €
spravne popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
370.00 €
kanc. papier Odb.: Obec Rákoš
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
14.27 €
poistenie budovy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa a.s.
684.53 €
zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
129.00 €
predplatné - elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
46.16 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
109.36 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
100.01 €
Fin. sprav. - doplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o
13.67 €
TEL. POPL. - MOBIL Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
61.04 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AVE Východ s.r.o.
285.48 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
izolačný material Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AZ FLEX s.r.o
53.22 €
členské ZMOS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ZMOS
56.60 €
vložné 1.polrok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
229.81 €
poháre - sklad riadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: DABAN s,r,o.
47.92 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
8.40 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
tel. popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.77 €
pož. ochrana Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
talet s prísl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
53.99 €
mobilný tel. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
136.25 €
kalendáre 2017- dotlač Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JES Slovakia s.r o.
28.80 €
správa pohrebiska Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
príspevok CVČ Odb.: CVČ pri ZŠ sv. M. Križana
Dod.: Obec Rákoš
66.72 €
kalendáre 2017 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JES Slovakia s.r o.
96.00 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AVE Východ s.r.o.
285.48 €
elektrina Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
105.13 €
tel. poplatky - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.91 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
35.00 €
člensky poplatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MAS Hornád- Slanské vrchy o.z.
113.88 €
tel. poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
príspevok SCVČ Odb.: JAZERO n.o Súkromné centrum voľného času
Dod.: Obec Rákoš
16.68 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
predplatné Obecné noviny Odb.: Obec Rákoš
Dod.: INPROST s.r.o.
67.60 €
dodávky - zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
118.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
udržba ver. osvetlenia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
108.00 €
doprava materalu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Mikuláš Bačo -INSI
122.40 €
elektrina Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.66 €
vyučtovanie odberu elektr. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
58.45 €
verejna správa - portal pristup Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o
96.00 €
kurenarske práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Vladimír Golenya
444.00 €
tel. poplatky - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.60 €
služby v odpadovom hospodárstve Dod.: AVE Východ s.r.o.
285.48 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
20.00 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
4.72 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
dodávka elektriny- Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
312.00 €
nádoby na odpad Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ekológ Olšava
18.24 €
tel. poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
beton Odb.: Obec Rákoš
Dod.: PEVA s.r.o.
484.20 €
stavebne práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ladislav Gábor
600.00 €
portal slovak region - prezentácia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Peter Jurik - LISA
27.88 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
dodávky - zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
104.00 €
material- oprava rygolu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KIN-NOV s.r.o.
262.13 €
stravne listky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
313.28 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AVE Východ s.r.o.
285.48 €
inštalacia programu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
24.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
vyučtovanie elektriny Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-135.59 €
tel. poplatky - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.91 €
revízia zariadení Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny servis
92.40 €
kamenivo Odb.: Obec Rákoš
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
30.96 €
tel. poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
požiarná ochrana OPPa PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
služba obce-info Odb.: Obec Rákoš
Dod.: DATATRADE s.r.o.
46.56 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
dodávky - zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
71.00 €
doprava materialu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Mikuláš Bačo -INSI
57.60 €
beton Odb.: Obec Rákoš
Dod.: PEVA s.r.o.
393.00 €
material- cesta Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KIN-NOV s.r.o.
507.98 €
tlakový spínač Odb.: Obec Rákoš
Dod.: PUMS prevádzka Ing. Bakalár Daniel
17.00 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
306.25 €
zemné práce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: L.L.LUK s.r.o.
378.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
tel. poplatky - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.60 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
poistenie vozidla zákonné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
114.75 €
tel. poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
dodávky - zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
38.00 €
stravne listky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
212.12 €
nákup- zástavy Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JES SK s.r.o.
66.60 €
tel. poplatky - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.60 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
304.50 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
miniregoin- stretnutie . školenie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
132.00 €
fotokniha Odb.: Obec Rákoš
Dod.: HAPPY FOTO Slovensko spol. s.r.o.
17.82 €
doprava autobusom Odb.: Obec Rákoš
Dod.: DAFA trans s.r.o.
350.00 €
vodné Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
6.29 €
kanc. papier Odb.: Obec Rákoš
Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
11.99 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
dodávka elektriny- Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
617.00 €
tel. poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
vývoz obsahu žump Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
poistenie majetku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
124.58 €
predplatné FS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o
26.40 €
vybavenie DHZ - oblečenie Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
400.10 €
dodávky - zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
30.00 €
pohľadnice obce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JES Slovakia s.r o.
72.00 €
fotenie obce Odb.: Obec Rákoš
Dod.: JES Slovakia s.r o.
60.00 €
spravne popl. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
35.00 €
udržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Rákoš
Dod.: HOFEX spol. s.r.o.
1000.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67.99 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
304.25 €
tel. poplatky - mobil Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.60 €
program WinCITY Registrácia Odb.: Obec Rákoš
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
79.20 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
vývoz obsahu žump. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
dodávky - zemný plyn Odb.: Obec Rákoš
Dod.: SPP a.s.
30.00 €
požiarná ochrana OPPa PZS Odb.: Obec Rákoš
Dod.: EVIL s.r.o
65.78 €
vložne 2.polrok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
228.71 €
tel. poplatky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
nákup vlajok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Obchod SVK s.r.o.
104.96 €
stravne listky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
186.02 €
kultúrny program MDD Dod.: Ľuboš Záhradníček
144.50 €
udržba miestnych komunikácií Dod.: HOFEX spol. s.r.o.
5000.00 €
kotlikový set -60l Dod.: Vladimír Minarík
144.00 €
oblečenie pre hasičov Dod.: Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
298.00 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
aro - altanok Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
27.59 €
dodávky - zemný plyn Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
371.65 €
tel. poplatky - mobil Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.60 €
zabezpečenie ver. obst. Dod.: MARBU s.r.o
1190.00 €
prispevok na SCVČ Dod.: Jazero n.o.
25.02 €
futbalové dresy Dod.: DMRS s.r.o
108.90 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
odvoz odpadu Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
302.46 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
tel. poplatky Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
dodávka - zemný plyn Dod.: SPP a.s.
30.00 €
odvoz odpadu Dod.: Karol Šandor - Kajo
75.00 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
29.54 €
udržba verejného osvetlenia Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
454.44 €
používanie SW Dod.: Remek s.r.o.
252.00 €
vodne - spotreba vody Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
4.72 €
tel. poplatky - mobil Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.60 €
odvoz odpadu Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
311.48 €
ponorné čerpadlo Dod.: Kočiš Krásna s.r.o
480.00 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
tel. poplatky Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
kamenivo Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
107.24 €
dodávka elektriny- Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
617.00 €
dodávka - zemný plyn Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
94.58 €
tlakový spínač Dod.: PUMS prevádzka Ing. Bakalár Daniel
17.00 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
platba za webstránku Dod.: wbx s.r.o.
96.00 €
dodávka - zemný plyn Dod.: SPP a.s.
42.00 €
znalecký posudok Dod.: Ing. Ján Novák
100.00 €
vyhotovenie vizitiek Dod.: JES SK s.r.o.
18.00 €
vyhotovenie žiadosti o NFP Dod.: Carpathian-TG, s.r.o.
900.00 €
tel. poplatky - mobil Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.60 €
zriadenie internetovej aplikácie Dod.: wbx s.r.o.
378.00 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
kanc. papier Dod.: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
13.19 €
požiarná ochrana OPPa PZS Dod.: EVIL s.r.o
65.80 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
služby v odpadovom hospodárstve Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
304.95 €
odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas 2016 Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
dodávka - zemný plyn Dod.: SPP a.s.
73.00 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
poťahová látka Dod.: STESA s.r.o.
109.50 €
tel. poplatky Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
trička s potlačou Dod.: LVC s.r.o.
30.24 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
132.59 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
100.97 €
tel. poplatky - mobil Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.60 €
plechová garáž Dod.: ALSIM s.r.o.
350.00 €
znalecký posudok Dod.: Ing. Ján Novák
200.00 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
25.00 €
služby v odpadovom hospodárstve Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
302.66 €
tel. poplatky Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
aktualizácia programov 2016 Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
138.00 €
dodávky - zemný plyn Dod.: SPP a.s.
115.00 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
audit účt. závierky roku 2015 Dod.: Ing. Žigmund Szathmáry
400.00 €
udržba ver. osvetlenia Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
129.36 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
tonery do tlačiarne Dod.: VISION Tech s.r.o.
35.58 €
publikácia - Účtovné súvzťažnosti Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
25.00 €
odmena za využívanie hud. diel Dod.: SOZA
14.28 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
26.49 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
15.00 €
aktualizácia programov Dod.: TOPSET Solutions s.r.o
4.20 €
tel. poplatky - mobil Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.60 €
služby v odpadovom hospodárstve Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
297.43 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
44.20 €
vodne - spotreba vody Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
11.00 €
dodávka elektriny- Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
617.00 €
poistenie majetku Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
124.58 €
dodávky - zemný plyn vyučtovanie Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
115.13 €
tel. poplatky Dod.: Slovak Telekom a.s.
38.21 €
dodávka - zemný plyn Dod.: SPP a.s.
121.00 €
udržba ver. osvetlenia Dod.: Ján Juhász-ENERGOMONT
228.00 €
jedálne kupóny Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
326.34 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
88.39 €
poistenie majetku Dod.: Allianz- Slovenská poisťovňa a.s.
684.53 €
poistenie -úrazové Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
26.00 €
správne popl. 2015 Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
135.00 €
dodávka elektriny - vyúčtovanie Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
135.05 €
doplatok FS -rok 2015 Dod.: Poradca podnikateľa s.r.o
12.46 €
tel. poplatky - mobil Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.60 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
20.00 €
vložné 1/2016 Dod.: Spoločný úrad Beniakovce
229.81 €
služby v odpadovom hospodárstve Dod.: AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o
295.28 €
vývoz obsahu žump. Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
44.20 €
dodávka - zemný plyn Dod.: SPP a.s.
124.00 €
vyúčtovanie - spotreba plynu Dod.: SPP a.s.
71.16 €
tel. poplatky Dod.: Slovak Telekom a.s.
39.19 €
odvoz odpadu Dod.: Karol Šandor - Kajo
225.75 €
dodávky - zemný plyn Dod.: RWE Gas Slovensko s.r.o.
51.17 €
požiarná ochrana OPPa PZS Dod.: EVIL s.r.o
65.80 €

2015

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 -18.00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00        12.00 -13.00

Fotogaléria

Kalendár