Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrakos.sk spravuje Obec Rákoš je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rákoš

Adresa:
Obecný úrad Rákoš
Rákoš 95
044 16 Bohdanovce

IČO:  00 691 275

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 343
Rozloha: 1056 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1387

Všeobecné informácie: info_ke@obecrakos.sk
Podateľňa: podatelna_ke@obecrakos.sk
Starosta: Igor Antoni, tel: 0917 802 021, e-mail: podatelna_ke@obecrakos.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin_ke@obecrakos.sk

Adresa na nahlasovanie protispoločenskej činnosti  : kontrolor.rakos@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 055/694 11 40

E-mail: sekretariat_ke@obecrakos.sk

E-mail: obecrakos@gmail.com

Kompetencie:
Obec Rákoš je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rákoš je zriadený na Spoločnom úrade v Beniakovciach so sídlom Košice, Kmeťová 20 .

Úradné hodiny obce Rákoš : 

Pondelok   7.30 - 12.00 12.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 18.00
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.00 - 15.30
Piatok 8.00 - 12.00 12.00 - 13.00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 -18.00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00        12.00 -13.00

Fotogaléria

Kalendár