Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 94)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2041010193 aplikácia zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hm. núdzi Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0 €
204101258 realizácia aktivačných prác Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0 €
4419012719 poistenie budovy KD a OU Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
527.96 €
NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/H321 dodatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0 €
103/2020 poskytnutie pôžicky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Viktor Harbuľak
14000 €
13/2019 audit účtovnej závierky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Matilda Duditšová č. licencie SKAU 364
600 €
č.3200700 dotácia DHZO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana SR
3000 €
38/2020 dodatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0 €
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H321 dodatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0 €
030220-004 zhotevenie web. stránky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: webex.digotal s.r.o.
0 €
20/41/010/96 aplikácia §10 zákona č.417P2013 z.z. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0 €
8964/2019 elektronické služby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: NASES
0 €
S061400251 nakladanie s KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
ZM-KO-OD-19-0949 2019/obec služby s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
ZN -KO-OD-19-0950-SZ zabezpečenie zberu odpadu Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
2402/2016 zber šatstva Odb.: Obec Rákoš
Dod.: MMPR, s.r.o.
0 €
149/20219 zmena Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
K6P-PO4-SC431-2017-19/H321 Zmluva o poskytnutí nenávr. fin. príspevku Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0 €
210/2019 predaj pozemku Odb.: Ing. Michal Capcara
Dod.: Obec Rákoš
9 €
209/2019 predaj a zámena pozemku Odb.: Katarína Beblavá
Dod.: Obec Rákoš
466 €

2016

2015

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 -18.00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00        12.00 -13.00

Fotogaléria

Kalendár