Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 100)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
42/2021 dodatok č. 1 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
232/2020 výpožička Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
KŽP-P-SC431-2017-19/H321O Projekt č. 310040H321 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
173/2020 Odb.: Obec Nižný Čaj
Dod.: Obec Rákoš
150 €
KRHZ-KE-VO-541/2020 výpožička IVECO CAS15 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
114000 €
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP Projekt č. 310040H321 Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
2041010193 aplikácia zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hm. núdzi Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0 €
204101258 realizácia aktivačných prác Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0 €
4419012719 poistenie budovy KD a OU Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
527.96 €
NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/H321 dodatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0 €
103/2020 poskytnutie pôžicky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Viktor Harbuľak
14000 €
13/2019 audit účtovnej závierky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ing. Matilda Duditšová č. licencie SKAU 364
600 €
č.3200700 dotácia DHZO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana SR
3000 €
38/2020 dodatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0 €
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H321 dodatok Odb.: Obec Rákoš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia SR
0 €
030220-004 zhotevenie web. stránky Odb.: Obec Rákoš
Dod.: webex.digotal s.r.o.
0 €
20/41/010/96 aplikácia §10 zákona č.417P2013 z.z. Odb.: Obec Rákoš
Dod.: ÚPSVa R Košice
0 €
8964/2019 elektronické služby Odb.: Obec Rákoš
Dod.: NASES
0 €
S061400251 nakladanie s KO Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
ZM-KO-OD-19-0949 2019/obec služby s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Rákoš
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

2016

2015

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 -18.00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:00 - 15:30
Piatok: 08:00 - 12:00        12.00 -13.00

Fotogaléria

Kalendár