Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecrakos.sk spravuje Obec Rákoš je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rákoš

Adresa:
Obecný úrad Rákoš
Rákoš 95
044 16 Bohdanovce

IČO:  00 691 275

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 343
Rozloha: 1056 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1387

Všeobecné informácie: info_ke@obecrakos.sk
Podateľňa: podatelna_ke@obecrakos.sk
Starosta: Igor Antoni, tel: 0917 802 021, e-mail: podatelna_ke@obecrakos.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin_ke@obecrakos.sk

Adresa na nahlasovanie protispoločenskej činnosti: kontrolor.rakos@gmail.com

Adresa : Zodpovedná osoba  pre ochranu osobných údajov  Terézia Kinlovičová 
E-mail : t.kinlovicova@gmail.com

Sekretariát: 

Tel.: 055/694 11 40
E-mail: sekretariat_ke@obecrakos.sk
E-mail: obecrakos@gmail.com

Kompetencie:

Obec Rákošje samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Rákoš je zriadený na Spoločnom úrade v Beniakovciach so sídlom Košice, Kmeťová 20 .

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk